Hướng dẫn sử dụng khóa vân tay Hafele với chế độ an toàn